Vedecká veda je ... Čo je veda vedy?

SCIENCE -y; m. Veda, štúdium zákonov o fungovaní a rozvoji vedeckých poznatkov, jeho interakcie s inými sférami hmotného a duchovného života spoločnosti. Veda-výskum, -th, -th. * * * veda študuje zákony fungovania a rozvoja vedy, štruktúru a dynamiku vedeckej činnosti, interakciu vedy s ostatnými sférami hmotného a duchovného života spoločnosti. Vznikla v 30. rokoch. XX storočia. , v 60. rokoch. bola vytvorená ako samostatná oblasť výskumu. * * * NAUKOVEDENIENAUKOVEDENIE študoval zákonitosti fungovania a rozvoj vedy, štruktúra a dynamika vedeckej činnosti, interakcie medzi vedou a inými oblasťami materiálne a duchovný život spoločnosti. Vznikla v 30. rokoch. 20 centov ; v 60. rokoch. bola vytvorená ako samostatná oblasť výskumu.

encyklopedický slovník. 2009.