Biografický slovník

Shchepkin Vyacheslav

Shchepkin Vyacheslav Nikolaevich - je to ... Čo Shchepkin Vyacheslav?
Shchepkin (Viačeslav) - slovanský, syn Nikolaj Michajlovič Shchepkina, narodený v roku 1863, bol vzdelávaný na univerzite v Moskve v histórii a filológiu oddelenie. v roku 1899, jeho práca "Pojednanie o jazykovej Sava knihy" (SPb., 2. vydanie vetiev cisárskej akadémie vied) dostal titul magistra v slovanského písomníctva. Shchepkin vlastné celý rad prác o slovanských lingvistiky a literatúry, paleografia, ikonografii a ruskými starožitnosťami umiestnené v "Proceedings of" Spoločnosti histórie a pamiatky moskovského archeologické spoločnosti, ruskej pobočky Imperiálne akadémie vied a "Archív für Slavische Philologie." V roku 1903, Shchepkin vydal v mene Imperial ruského Historického múzea, ktorého opatrovník je, II uvoľňovanie "Popisy múzejných pamiatok" (Life of St. Niphon tváre XVI storočia, ikonografické analýzy a popisu náhľadov a albumu).

a biografický slovník. 2000.