Biografický slovník

Shchepkin Dmitrij Michajlovič

Shchepkin Dmitrija Michajloviča - je to ... Čo Shchepkin Dmitrij Michajlovič?
Shchepkin (Dmitry M., 1817 - 1857) - filológ, najstarší syn herca Michaila Shchepkin. Vyštudoval kurz na matematickom oddelení Moskovskej univerzity. V roku 1842 dostal p. Titul magisterské štúdium teórie precesie rovnodennosti a oscilácie zemskej osi (Moskva). Po jeho smrti boli zverejnené jeho diela: "O zdrojoch a formách ruských bájok" (Moskva, 1859 - 1861). Kniha má veľa materiálu, ale je úplne nevedecká. St. NF Pavlov "Biografický náčrt Šchepkina s prehľadom jeho diel" (1 vydanie "Basovlovia", Moskva, 1859) a AA Kotlyarevského "Works" (zväzok i).

Biografický slovník. 2000.