Biografický slovník

Nikolai Shcheglov

Goldfinches Nikolai - to ... Čo Goldfinches Nikolai?
Goldfinches (Nikolai, narodený v roku 1849) - duchovný spisovateľ, absolvent v Kyjeve teologickej akadémie, učiteľ v Kyjevský teologický seminár. Proceedings Shcheglov: "ad Nationes" Tertullian "(Kyjev, 1876)," Apologetycus "Tertullian" (ZS 1888) a "North-západnej africkej kresťanskí spisovatelia a ich význam v histórii kresťanskej cirkvi" (ib, 1889.).

Biografický slovník. 2000.