Biografický slovník

Nikolai Shcheglov

Nikolai Shcheglov - to ... Čo Goldfinches Nicholas?
Goldfinches (Nicholas) - provincie spisovateľ. Tlač: "Lacný darček povera, ktorá sa skladá z diskusie o domoch a výčitkou na predsudky" (Vladimir, 1799).

Biografický slovník. 2000.