Zubovky - to ... Čo zubovky?

shovelnogiclass podtypu morských mäkkýšov. Plášť vo forme úzkeho kužeľa s dĺžkou 1, 5 až 15 cm. Spodné zvieratá. Noha lopatky je prispôsobená na vykopávanie pôdy. Asi 1000 druhov. Veľmi rozšírené, hlavne v tropických moriach. * * * LOPATONOGYLOPATHOLOGY, trieda morských mäkkýšov podtypu. Škrupina vo forme úzkeho kužeľa. od 1, 5 mm do 15 cm. Noha lopatky je prispôsobená na vykopávanie pôdy. Pribl. 1000 druhov. Veľmi rozšírené, hlavne v tropických moriach.

encyklopedický slovník. 2009.