Encyklopedický slovník

Nikolai Sazhin

Nikolaj Sazhin - je to ... Čo Sazhin Nikolaj Petrovič?

Sazhin Nikolaj Petrovič (1897-1969), metalurg, akademik Akadémie vied ZSSR (1964), Hrdina socialistickej práce (1967). Postupy týkajúce sa technológie vzácnych kovov, čistých látok a polovodičových materiálov. Štátna cena ZSSR (1946, 1952), Leninova cena (1961). * * * Nikolai Sazhin PetrovichSAZhIN Nikolaj Petrovič (1897-1969), ruský hutník, akademik Akadémie vied ZSSR (1964), Hrdina socialistickej práce (1967). Postupy týkajúce sa technológie vzácnych kovov, čistých látok a polovodičových materiálov. Lenin Prize (1961), ZSSR Štátny cena (1946, 1952).

encyklopedický slovník. 2009.