Encyklopedický slovník

Saukov Alexander

Saukov Alexander - to je ... Čo Saukov Alexander?

Saukov Alexander (1902-1964), je geochemik, zodpovedajúci člen Akadémie vied ZSSR (1953). Práca na teoretickej geochemii, geochémii ortuti a vzácnych prvkov. Štátna cena ZSSR (1947, 1952), Lenin Prize (1965, posmrtne). * * * Alexander Sauk AleksandrovichSAUKOV Alexander (1902-1964), ruský geochemik ( cm. geochemie), zodpovedajúci člen Akadémie vied ZSSR (1953). Práca na teoretickej geochemii, geochémii ortuti a vzácnych prvkov. Lenin Prize (1965), ZSSR Štátny cena (1947, 1952).

encyklopedický slovník. 2009.