Encyklopedický slovník

Sargent Malcolm

Sargent Malcolm je ... Čo je Sargent Malcolm?

Sargent Malcolm (sargent) (1895-1967), anglický dirigent. V rokoch 1927-30 spolupracoval s ruským baletom Diaghileva. Hudobný riaditeľ koncertov "Kurto-Sargent" (1929-40), "Promenáda-koncerty" v Londýne (1948-67). Známy ako popularizátor modernej anglickej hudby. Cestoval som.

encyklopedický slovník. 2009.