Sarkofág - A ... Čo je sarkofág?

Sarkofág s; m. [z gréčtiny. sarx (sarkos) - mäso a fagos - odvíjač) 1. Masívna rakva, hrobka. Mramor s. Carsky s. 2. Masívna štruktúra, ktorá uzavrie zdroj nebezpečenstva pre životné prostredie, ktorý vznikol v dôsledku katastrofy. str. cez ponorku "Komsomolets". Černobyľ s. * * * Sarkofág (grécke sarkophágos doslova. - mäso jedlík), rakva z dreva, kameňa a ďalších materiálov, často vo forme človeka (staroegyptskej sarkofágu) alebo doma, zdobia obrazy a sochy. * * * SARKOFAGSARKOFAG (grécke sarkophagos, písmená - .. mäso jedlík), rakva, malý náhrobok z dreva, kameňa a ďalších materiálov sa často zdobené obrazov a sôch ..

encyklopedický slovník. 2009.