San Remo - to je ... Čo je San Remo?

San Remo (San Remo), mestá, klimatické kúpele v severnom Taliansku, na Ligúrskeho mora. Viac ako 60 tisíc ľudí. Kvetinový trh; výroba kvetinových esencií. Každoročný medzinárodný festival talianskej piesne. * * * SAN REMO REMOSAN (San Remo), mesto v severnom Taliansku, na talianskej riviére, v provincii Imperia, na Ligúrskeho mora. Počet obyvateľov je 51 tisíc osôb (2001). Cestovného ruchu. Kvetinový trh; výroba kvetinových esencií. Priemerná teplota v zime je 9, 8-10, 2 ° C, v lete 23 ° C. Balneoklimatický areál. Liečba pľúcnych ochorení, funkčné poruchy nervového systému, obezita, diabetes.

V apríli 1920, konferencie San Remo sa konala Horného Rady dohodových mocností. Od roku 1951 sa koná každoročný medzinárodný festival talianskych piesní.

Medzi pamiatky: kostol San Siro (. 13-14 cc), zvyšky muriva (13-14 ml.), Kostol Matky Božej na pobreží (15 palcov).

encyklopedický slovník. 2009.