Salmonela - to je ... Čo je salmonela?

SALMONELLA [nie] -nell, .. Mn (jednotky Salmonella, s, g) Rod črevné baktérie, ktoré spôsobujú infekcie .. . ochorenie zvierat a ľudí ● menom amerického patológa D. E. Salmon, ktorý objavil baktérie salmonella * (menom amerického patológa D. E. Salmon, E. D. lososa), rod tyčovitých črevných baktérií nonsporogenous;. zvyčajne mobilné . aeróbnych alebo fakultatívne anaeróbne Mnoho patogénov: salmonella patogény u zvierat a ľudí, týfusu a Paratýfová horúčka . Osoba * SALMONELLYSALMONELLY (menom amerického patológa D. E. Salmon, DE Salmon), rod tyčovitých črevných baktérií nonsporogenous, zvyčajne mobilné, aeróbne ( pozri aeróbne.) Alebo fakultatívne anaeróbne ( cm .. anaeróbne) Mnoho patogénov: salmonella patogény u zvierat a ľudí, týfusu a Paratýfová horúčka u ľudí

Collegiate Dictionary, 2009

-