Encyklopedický slovník

Salmanov, Vadim

Salmanov, Vadim - to ... Čo Salmanov, Vadim?

Salmanov, Vadim Nikolajevič (1912-1978), skladateľ, pedagóg, ľudové umelca RSFSR (1972). Študent MF Gnesina. Báseň-oratórium "Dvanásť" (1957), kantáta "Scythians" (1973, oboje - podľa AA bloku). 4 Symphony (1952 - 1976), inštrumentálne koncerty, šesť sláčikových kvartetov, zborový koncert "Lebodushki" (na ľudové texty, 1970). Profesor konzervatória v Leningrade (od roku 1965).

encyklopedický slovník. 2009.