Saxhorn - to ... Čo saxhorn?

saksgornysemeystvo meď, mosadz hudobné nástroje, ktoré belgický majster A. Sachs v polovici XIX. Používa sa v dechovej kapele. * * * SAKSGORNYSAKSGORNY shirokomenzurnye, rodina dychových nástrojov dychových hudobných nástrojov, navrhnutý Belgický majster A. Sachs v stredu. 19. storočie. Používa sa v dechovej kapele.

encyklopedický slovník. 2009.