Encyklopedický slovník

Ryšková Alexej Petrovič

Ryšková Alexej Petrovič - A ... Čo je Ryšková Alexej Petrovič?

Ryšková Alexej Petrovič (nar. 1941), genetik, zodpovedajúce člen Ruskej akadémie vied (1994). Základný výskum mobilných genetických prvkov genómu cicavcov, štruktúrna a funkčná organizácia genómu, genetické odtlačky prstov. Štátna cena ZSSR (1983), Štátna cena Ruskej federácie (1996). * * * Alex Ryšková PetrovichRYSKOV Alexej Petrovič (nar. 1941), ruský vedec, dopisujúcí člen Ruskej akadémie vied (1994). Základný výskum na mobilných genetických elementov ( cm. mobilných genetických elementov) z genómu cicavcov, štruktúrne a funkčné organizácii genómu, DNA profilovanie. Štátna cena ZSSR (1983).

encyklopedický slovník. 2009.