Rysin Lev Pavlovič - A ... Čo je Rysin Lev Pavlovič?

Rysin Lev Pavlovič (s. 1929), Forester, člen korešpondent Ruskej akadémie vied (1994). Základný výskum v lesníctve, lesnej geobotanike a lesnej ekológii.

encyklopedický slovník. 2009.