Biografický slovník

Rybakov Sergej G.

Rybakov Sergej G. - je to ... Čo Rybakov Sergej G.?
Rybákov (Sergej Gavrilovich) - etnograf, sa narodil v roku 1867; absolvoval kurz Petrohradskej univerzity v oblasti dejín a filológie; počúval teóriu kompozície na Petrohradskej konzervatóriu. Spúšťanie v roku 1893 cestoval s etnografickými cieľmi medzi non-východ Ruska a Turkestanu, ktorých výsledky boli práce: "Na kreativite poetické Tatári, Bashkirs, teptyarey" (St. Petersburg, 1895, 40 melódií), "kôra, Bashkir hudobný nástroj" ( St. Petersburg, 1896 s 6 melódií), "hudba a piesne Ural moslimov, s eseji svojho života" (204 melódií, St. Petersburg, 1897).

Biografický slovník. 2000.