Encyklopedický slovník

Ryazan Vysoká škola pedagogická

Ryazan Vysoká škola pedagogická - A ... Aký je Ryazan Vysoká škola pedagogická?

Ryazan Pedagogická universitetosnovan v roku 1918 na základe prvého ruského ženského Pedagogickú inštitútu (1915). Školenie učiteľov základných a stredných škôl, pedagógov, psychológov atď. Univerzita zahŕňa Medzinárodné centrum pre globálne vzdelávanie. V roku 1998, viac ako 5 tisíc študentov.

encyklopedický slovník. 2009.