Encyklopedický slovník

Rutberg Philip G.

Rutberg Philip G. - je to ... Čo Rutberg Philip G.?

Rutberg Philip G. (b. 1931), elektrotechnik, zodpovedajúce člen Ruskej akadémie vied (1990). Zborník z fyziky vypúšťania plynu, vývoj a tvorba pulzných systémov napájania založených na elektrických strojoch. Štátna cena ZSSR (1982). * * * Phillip Rutberg GrigorevichRUTBERG Philip G. (narodený 1931), ruský fyzik, člen Ruskej akadémie vied (od roku 2000, čo zodpovedá člen od roku 1991, zodpovedajúce člen sovietskej akadémie vied od roku 1990). Zborník z fyziky vypúšťania plynu, vývoj a tvorba pulzných systémov napájania založených na elektrických strojoch. Štátna cena ZSSR (1982).

encyklopedický slovník. 2009.