Encyklopedický slovník

Inštitút ruskej histórie

Ruský historický ústav je ... Čo je ruský historický inštitút?

ruský historický inštitút (IRI RAS), ústredný vedecký výskumný ústav pre národnú históriu. Bola založená v roku 1968 v Moskve na základe historického ústavu Akadémie vied ZSSR (do roku 1992 Ústav histórie Sovietskych zväzov). Má pobočku v Petrohrade.

encyklopedický slovník. 2009.