Encyklopedický slovník

Rusko-britská dohoda

Rusko-britská dohoda - to je ... Čo je rusko-britská dohoda?

rusko-britská dohoda [podpísaná 18 (31) v auguste 1907 v Petrohrade], územné Tibet neporušený, rozdelenie sfér vplyvu v Iráne a vyhnanie Afganistane zo sféry ruských záujmov , Bola to dôležitá etapa pri vytváraní dohody. * RUSKÁ English SOGLASHENIERUSSKO-britská dohoda (uzatvorená 31. 8. 1907 v Petrohrade), územnú celistvosť Tibete, rozdelenie sfér vplyvu v Iráne a Afganistane vylúčenie z oblasti ruských záujmov. Bola to dôležitá etapa pri vytváraní dohody ( pozri ANTANTA).

encyklopedický slovník. 2009.