Encyklopedický slovník

Vidiecke zhromaždenie

Dedinské zhromaždenie je ... Čo je dedinské zhromaždenie?

vidieka skhod1) riadiaci orgán vidieckej spoločnosti v Rusku v druhej polovici XIX - začiatok XX storočia. Pozostával z domácností, zvolených riaditeľov vidieka a ďalších úradníkov. Vlastnil súdnu policajnú moc. 2) V Ruskej federácii sa koná valné zhromaždenie občanov s bydliskom na území vidieckeho územno-správneho celku. Jedna forma miestnej samosprávy. * * * ZHROMAŽDENIE ZDRUŽENIA POĽNOHOSPODÁRSTVA,

1) riadiaci orgán vidieckej spoločnosti v Rusku 2. poschodie. 19 - začiatok. 20 storočí. Pozostával z domácností, zvolených riaditeľov vidieka a ďalších úradníkov. Vlastnil súdny a policajný orgán.

2) V Ruskej federácii sa koná valné zhromaždenie občanov s bydliskom na území vidieckeho územno-správneho celku. Jedna forma miestnej samosprávy.

encyklopedický slovník. 2009.