Encyklopedický slovník

Rundquist Dmitry V.

Rundquist Dmitrij Vasiljevič - je to ... Čo Rundquist Dmitrij Vasiljevič?

Rundquist Dmitry V. (nar. 1930), geológ a mineralóg, akademik Ruskej akadémie vied (1990). Hlavné práce v oblasti mineralogie a metalogénie Precambrianu. Štátna cena ZSSR (1983). * * * Rundquist VasilevichRUNDKVIST Dmitry Dmitry Vasilyevich (P 1930)., Ruský geológ a mineralóg ( pozri mineralógia.), Akademik Ruskej akadémie vied (1991, Akadémia vied ZSSR v roku 1990). Hlavné práce v obore mineralógie a metaloneze ( cm. metaloneze) prekambrické ( cm. prekambrické). Štátna cena ZSSR (1983).

encyklopedický slovník. 2009.