Rubenidy sú ... Čo sú to Rubenidy?

Rubenidydinastiya pravítka Arménskej kráľovstva Cilicia (1080-1375). Zakladateľ - Ruben i. Najznámejšie Levon I (1129-1141) Levon II (1187-1219) Levon III (1271-1289) Levon V (1320-1341). * * * RUBENIDYRUBENIDE, dynastia vládcov kiliánskeho arménskeho štátu (1080-1375). Zakladateľ - Ruben I. Väčšina známych Levon I (1129-1141), Levon II (1187-1219), Levon III (1271-1289), Levon V (1320-1341).

encyklopedický slovník. 2009.