Rotkirch je ... Čo je Rotkirch?
Rotkirch - baronský a šľachtický rod, pochádzajúce z kniežatstva Lignitskogo v Sliezsku, ktorý existoval už v XIII storočí; Niekoľko R. bolo zabitých v bitke pri Waldstadte proti Mongolom. Na začiatku XVII storočia sa jedna pobočka R. usadila vo Švédsku, odkiaľ sa presťahovala do Fínska a Livónie. Karl-Friedrich R. (1775 - 1832), tajomník úradu Gustav IV, bolo dobytie Fínska fínskeho člena senátu, predseda súdu vo váze; dostal titul barónskeho veľkovojvodu vo Fínsku. Rod R bol zavedený do aristokratických matríc Fínska a provincie Livonia, ako aj do genealogických kníh Moskvy, Samary a Petrohradu.

Biografický slovník. 2000.