Encyklopedický slovník

Theodore Rothstein Áronovo

Theodore Rothstein Áronovo - je to ... Čo Rothstein Fedor Áronova?

Theodore Rothstein Áronovho (1871-1953), historik, diplomat a akademik ZSSR (1939). V rokoch 1890-1920 emigroval do Veľkej Británie. V roku 1895-1911 člen britskej sociálnodemokratickej federácie od roku 1911 jedným z vodcov ľavom krídle britskej socialistickej strany. Členom založenia CP Veľkej Británie (1920). V rokoch 1921-30 o sovietskej diplomatike, od roku 1922 o vedeckej práci. Práca na dejinách pracovného hnutia, koloniálnej politiky a medzinárodných vzťahoch. * Theodore Rothstein AronovichROTShTEYN Fedor Áronovho (1871-1953), ruský historik, diplomat a akademik ZSSR (1939). V rokoch 1890-1920 emigroval do Veľkej Británie. V roku 1895-1911 bol členom britskej sociálnodemokratickej federácie od roku 1911 jedným z vodcov ľavom krídle britskej socialistickej strany. Členom založenia CP Veľkej Británie (1920). V rokoch 1921-30 o sovietskej diplomatike, od roku 1922 o vedeckej práci. Práca na dejinách pracovného hnutia, koloniálnej politiky a medzinárodných vzťahoch.

encyklopedický slovník. 2009.