Biografický slovník

Nikolai Romanov Nikanorovich

Nikolai Romanov Nikanorovich - to je ... Čo je Nikolai Romanov Nikanorovich?
Romanov (Nikolai Nikanorovich) - zemstvo statistician. Narodený v roku 1848, študoval na Vyatka teologického seminára, bol profesor geografie na náboženské školy, potom slúžil v prímestskej a Nolinsk krajského vidiecke rady. Vo februári 1874 vyzval vedúci štatistického pracovného Vyatka provinčnej rady vidieka (mylne verili, že R. Zemsky vyzvané, aby štatistiky v roku 1871, súčasne s VI Pokrovský Tver. Táto chyba sa vloudila v reálnom "encyklopedický slovník", viď. Zemstvo štatistiky, XXII, 492 a Pokrovský VI, XXIV, 247), a zaujíma rovnakú polohu v Tambov od roku 1881. Od r. 1881 do roku 1898 R. preskúmal a zverejnil opis všetkých okresov provincie Tambov. Z početných dokumentov R. viac známych: "vyšetrovanie zemskih rozvrhnutie" (Vjatka, 1875) a "provincie Relocation poľnohospodári Vjatsky" (tamtiež, 1881); za posledné R. získal veľkú zlatú medailu Imperial Russian Geographical Society. V roku 1891 sa R. venoval štúdiu hladujúcich oblastí provincie Tambov; zostavila a zverejnila správu o prevádzkovaní potravín Tambov zemstvo (Tambov, 1891 - 1892). D. R.

Biografický slovník. 2000.