Biografický slovník

Evdokia Romanov R.

Romanovich Romanov Yevdokim - je to ... Čo Romanovich Romanov Evdokia?
Romanov (Yevdokim R.) - etnograf a spisovateľ, narodený v roku 1855, inšpektor štátnych škôl v provincii Vitebsku; S pomocou národných učiteľov a učiteľov a ostatných zhromaždil bohatý etnografický materiálu ním vydaného v 80. rokoch pod názvom: "bieloruskú Collection" (pozri recenzie profesora N. Sumtsov v správe v roku 1893 o udelení Akadémie vied poistného Metropolitan Macarius.). On tiež vlastnil ďalšie užitočné zbierky: "Katrushnitsky lemezen" (bežný jazyk) v "Národopisné Review" 1889 "bieloruský Dream Book" (tamtiež, 1890), niekoľko malých skíc bieloruskú archeológii a publicistickej články s ostrými bonmoty proti Bielorusku katolíkom , Článok R. uvedený v "dikcii Biograph des folkloristes plátna ...", I. Viď "História ruskej etnografia" Pypin (IV, str 161 až 165;. Tu a životopisné informácie) .. NS-in.

Biografický slovník. 2000.