Romantický štýl je ... Čo je románsky štýl?

románsky štýl stredovekého západoeurópskeho umenia x-XII storočia. (v mnohých krajinách aj v trinástom storočí). Hlavná úloha v románskom štýle bola pridelená drsnej, podivnej architektúre. Kláštorné komplexy, kostoly, hrady sa nachádzali vo vyvýšených miestach a dominovali terénu. Kostoly boli zdobené obrazmi a reliéfmi v podmienených, expresívnych formách vyjadrujúcich silu Boha. Súčasne sa do ľudového umenia vrátili aj polopriestorové príbehy, obrazy zvierat a rastlín. Vysoký vývoj dosiahol spracovanie kovu a dreva, smalt, miniatúrne.

* * * RYMNÝ STYLROMAN STYLE, štýl stredovekého západoeurópskeho umenia z 10.-12. Storočia. (v mnohých krajinách aj v 13. storočí). Hlavná úloha v románskom štýle bola pridelená drsnej a podlhovastej architektúre: kláštorné komplexy, kostoly, hrady sa nachádzali vo vyvýšených miestach, ktoré dominovali terénu. Kostoly boli zdobené obrazmi a reliéfmi v podmienených, expresívnych formách vyjadrujúcich silu Boha. Súčasne sa do ľudového umenia vrátili aj polopriestorové príbehy, obrazy zvierat a rastlín. Vysoký vývoj dosiahol spracovanie kovu a dreva, smalt, miniatúrne.

encyklopedický slovník. 2009.