Encyklopedický slovník

Roginskii Simon Zalmanovich

Roginskii Simon Zalmanovich - je to ... Čo Roginskii Simon Zalmanovich?

Roginskii Zalmanovich Simon (1900-1970), chemik, člen korešpondent sovietskej akadémie vied (1939). Zborník z katalýzy, kinetika heterogénnych reakcií, izotopová chémia a ich aplikácia. Štátna cena ZSSR (1941, 1949). * * * Simon Roginskaya ZalmanovichROGINSKY Simon Zalmanovich (1900-1970), ruský chemik, člen korešpondent sovietskej akadémie vied (1939). Zborník z katalýzy, kinetika heterogénnych reakcií, izotopová chémia a ich aplikácia. Štátna cena ZSSR (1941, 1949).

encyklopedický slovník. 2009.