Biografický slovník

Robert Alexander

Robert Alexander Nikolaevich je ... Čo je Robert Alexander Nikolaevich?
Robert (Alexander Nikolaevich, zomrel v roku 1880) - spisovateľ; absolvoval kurz na Moskovskej univerzite. Bol riaditeľom gymnázia Tver, vyučoval pedagogiku a didaktiku na učiteľskej škole žien v Tveru. Šéf medzi jeho mnohých odborných článkov, najmä pedagogický charakter: "Root nedostatok stredných škôl v Rusku" ( "Russian Messenger", 1859, číslo 20): "Organizácia štúdia na verejných školách" (tamže, 1860, číslo 17 a 18.) "Puškin" ( "Detský časopis" 1860, Vol. i), "Stanovisko Golovachev klasického vzdelania" ( "Náš čas", 1861, číslo 27 a 28). Pozri nekrológ v "Ruskej bibliografii" pre rok 1880, číslo 60.

Biografický slovník. 2000.