Riton - A ... Čo je Ryton?

Rhyton (Greek Rhyton z RHEO (Grék Rhyton z RHEO CURRENT.) -. CURRENT), starobylé pitie nádoba . (hlina, kov alebo húkačka) vo forme zvieracie roh často dokončené sochy a zdobené reliéfy * RITONRITON (Greek Rhyton, od rheo -. TEKU)., nádoby na pitie (íl, kov alebo roh) ako zvieracie rohy . Často absolvoval sochárstva a zdobené reliéfmi

Collegiate Dictionary, 2009

.. <- 1 ->