Encyklopedický slovník

Riss zaľadnenia

Riss zaľadnenia - to ... Čo Riss zaľadnenia? (Asi pred 110 230000. Years)

Riss zaľadnenia (Riss), názov zaľadnenia stredného pleistocénu v Alpách (asi 110 - 230 tisíc. Pred niekoľkými rokmi), dosahujú podhoria maximálneho rozpätia. Spĺňa zaalskomu zaľadnenia severnej Európy, Dnepra (Riss i) av Moskve (Riss II) zaľadnenia východnej európskej roviny. * * * OLEDENENIERISSKOE Riss zaľadnenia (Riss), názov stredného pleistocénu zaľadnenia ( cm. zaľadnenia) v Alpách (cca. 110-230 tis. Lety), je dosiahnuté v podhorí maximálnym rozpätím. Zodpovedá zaľadneniu Saala na severe. Europe, Dneper ( cm. Dneper zaľadnenia) (Riss I) a Moskva ( cm. Moskva zaľadnenia) (Riss II) zaľadnenia vo východnej európskej roviny.

encyklopedický slovník. 2009.