Encyklopedický slovník

Rozpory svetového systému

Rozpory svetový systém - to ... Čo rozpory svetový systém?

Svet sistemasovokupnost Rift Rift údolí mid-vyvýšeniny oceánu a rozpory vnútrozemí; Opracuje celú zemeguli a odzrkadľuje globálnu povahu procesov, ktoré prebiehajú v útrobách Zeme. * * * WORLD SISTEMARIFTOV rozpory svetový systém, súhrn trhlina údolia mid-vyvýšeniny oceánu (. zobraziť v polovici vyvýšeniny oceáne) a vnútrozemských vodných trhlinách ( zobraziť trhliny.); kruhy celom svete, ktoré odrážajú globálne charakter procesov prebiehajúcich v hlbinách ( cm. útrob zeme) Zeme.

encyklopedický slovník. 2009.