Encyklopedický slovník

Rhodochrosite

Rhodochrosite je ... Čo je rhodochrosite?

Rodochrozit (bidlo mangán), trieda minerálne uhličitany, MnCO 3 . Zvyčajne sú kultivované a obličkové ružové agregáty. Tvrdosť 3, 5-4; hustota 3, 7 g / cm 3 . Vyskytuje sa v hydrotermálnych ložiskách. Vo veľkých zhlukoch - mangánovej rudy. * * * RODOHROZITRODOHROZIT (mangán živec), trieda minerálne uhličitany ( cm. prírodné uhličitany), MnCO 3 . Zvyčajne sú kultivované a obličkové ružové agregáty. Tvrdosť 3, 5-4; hustota 3, 7 g / cm 3 . Vyskytuje sa v hydrotermálnych depozitoch ( pozri HYDROTHERMÁLNE VKLADY). Vo veľkých zhlukoch - mangánovej rudy.

encyklopedický slovník. 2009.