Encyklopedický slovník

Reynolds Osborne

Reynolds Osborne je ... Čo je Reynolds Osborne?

Reynolds Osborne Reynolds (reynolds) (1842-1912), anglický fyzik a inžinier. Hlavné práce na teórii dynamickej podobnosti, toku viskóznych kvapalín, teórie turbulencie a mazania. Experimentálne sa stanovilo jedno z kritérií podobnosti - číslo Reynoldsovho čísla. Návrhár rad turbín a odstredivých čerpadiel. * * * REINOLDS Osborne Reynolds (Reynolds) Osborne (1842-1912), anglický fyzik a inžinier. Hlavné práce na teórii dynamickej podobnosti, toku viskóznych kvapalín, teórie turbulencie a mazania. Experimentálne sa stanovilo jedno z kritérií podobnosti - číslo Reynoldsovho čísla.

encyklopedický slovník. 2009.