Reverzia je ... Čo je to reverzia?

REVERSE - a; Dobre. [z lat. reversio - vrátenie peňazí] Biol. Vzhľad v organizme charakteristiky, ktoré chýbali od ich bezprostredných predkov, ale ktoré boli vzdialenejšie; atavizmus. * * * reverzia (z latinského reversia - návrat, návrat) (biol.), 1) rovnaký ako atavizmus. 2) Prechod mutovaného génu na pôvodný, divoký, typ (reverzná alebo opakujúca sa mutácia). * * * REVERSIYAREVERSIYA (z latinského reversio. - návrat, návrat), v biológii -

1) je rovnaká ako atavism ( pozri atavism) ..

2) Prechod mutovaného génu na pôvodný, divoký, typ (reverzná alebo opakovaná mutácia).

3) V rastlinách s rôznymi genotypovými zložkami (napr. V chiméroch) - výskyt výhonkov charakteristických pre jednu zo zložiek.

encyklopedický slovník. 2009.