Retrovírusy - A ... Čo je retrovírus?

retrovírusy (z latinského retro -. Ago a vírusy), rodina vírusov RNA sa nachádzajú vo všetkých stavovcov (vrátane človeka. .), a niektoré bezstavovce funkcie retrovírusu - prítomnosť v životnom cykle reverznej transkripcie (syntéza DNA na RNA templátu), vykonávané za pomoci enzýmu reverznej transkriptázy Väčšina retrovirusove onkogénny:. spôsobuje leukémiu, sarkóm, nádory mliečnej žľazy, atď * RETROVIRUSYRETROVIRUSY (lat. , retro - dozadu a vírusy ( cm vírusov.)), rodina vírusov RNA sa nachádzajú vo všetkých stavovcov (vrátane ľudí) a niektorých bezstavovcov znaku retrovírusu -.... prítomnosti v životnom cykle reverznej transkripcie ( syntéza DNA na RNA templátu), realizovaný za pomoci enzýmu reverznej transkriptázy Väčšina onkogénnych retrovírusov:. spôsobiť leukémia, sarkómov, nádorov mliečnej žľazy, atď

Collegiate Dictionary, 2009

<..! - 1 ->