ŽIvica je ... Čo je živica?
živice. (Genesis 6:14, Gen 11: 3, Gen 14,10, Exodus 2: 3, Izajáš 34: 9) - Asfalt.

Biblia. Starý a Nový zákon. Synodálny preklad. Biblická encyklopédia. , Arch. Nikifor. 1891.