Detaily - to je ... Čo je informácie?

detaily (Jurid.) Údaje, ktoré majú byť obsiahnuté v akte alebo iný dokument (napr skontrolovať, zmenky), aby rozpoznal svoj platný (napríklad názov dokumentu, splatná suma, meno platiteľa). * * * REKVIZITYREKVIZITY, právo - údaje, ktoré majú byť obsiahnuté v zákone alebo inom doklade uznať jeho platný (napríklad skontrolovať, zmenkového.) (Napríklad názov dokumentu, je splatná čiastka, meno platiteľa.).

encyklopedický slovník. 2009.