Encyklopedický slovník

Republican kalendár

Republikánsky kalendár - to je ... Čo je republikán kalendár?

Republican kalendár (revolučný kalendár), bol predstavený počas francúzskej revolúcie, vyhláškou z 5. októbra 1793. Ruší kresťanskej chronológia. Prvý deň novej éry bol v deň vyhlásenia republiky (podľa gregoriánskeho kalendára - september 22, 1792). V roku bola rozdelená do 12 mesiacov (30 dní): Vendemiaire, brumairu, Frimer, nivôse, pluviôse, Ventos, Germinal, Floreal, Prairial, Messidor, Thermidor, fructidoru. Po 360 dňoch podávania 5 (6 v prestupnom roku) "extra" dní. Republikánsky kalendár v platnosti do 1. januára 1806. * * * NATIONAL KALENDARRESPUBLIKANSKY KALENDÁR (revolučný kalendár), ktorý bol zavedený počas francúzskej revolúcie, vyhláškou 5. októbra 1793. Ruší kresťanskej chronológia. Prvý deň novej éry bol v deň vyhlásenia republiky (podľa gregoriánskeho kalendára - september 22, 1792). V roku bola rozdelená do 12 mesiacov (30 dní): Vendemiaire, brumairu, Frimer, nivôse, pluviôse, Ventos, Germinal, Floreal, Prairial, Messidor, Thermidor, fructidoru. Po 360 dňoch 5 zavedených (v priestupnom roku 6) "extra" dní. Republikánsky kalendár v platnosti do 1. januára 1806.

Collegiate Dictionary. 2009.