Reprodukcie - to je ... Čo je rozmnožovanie?

REPRODUKCIE th (biol.); St. šíriť - násobiť a násobiť - násobiť. Р. tlačené publikácie. Sinless r. Genitálne r. Nechajte osivo pre reprodukciu. * * * razmnozheniereproduktsiya (biol.), Ktorá spočíva vo všetkých organizmoch, ktoré reprodukujú vlastnosti svojho vlastného druhu, aby bola zaistená kontinuita a kontinuity života. Hlavné metódy reprodukcie: asexuálne (vrátane vegetatívne) a sexuálne. Každý typ organizmu sa vyznačuje určitou intenzitou reprodukcie, ktorá sa líši v podmienkach existencie. * * * RAZMNOZHENIERAZMNOZHENIE (reprodukcia), v biológii - inherentnú vlastnosťou všetkých organizmov množiacich svoj vlastný druh, aby bola zaistená kontinuita a kontinuity života. Hlavné spôsoby reprodukcie: asexuálne (vrátane vegetatívne) a sexuálne. Každý typ organizmov je charakterizovaný určitou intenzitou reprodukcie, ktorá sa mení s podmienkami existencie.

encyklopedický slovník. 2009.