Replika je ... Čo je to replika?

ODPOVEDE - a; Dobre. [Francúzska. réplique z lat. replika - som objekt] 1. odpoveď, námietka, poznámka jedného partnera na slová druhého; krátka reč. Vtipný, kopať rieku. Odošlite repliku. Výmena replík. Dajte repliky zo svojich miest. 2. Jurid. Námietka strany na súdnom konaní. 3. Divadlo. Prvok fázového dialógu, fráza herec hovorí ako odpoveď na slová iného charakteru; posledná fráza herca, po ktorej nasleduje iná postava. Chyba v riadkoch. Zabudnite na vašu linku. * * * replika (francúzska réplika, z latinskej repliky - I objekt), 1) stručná poznámka, námietka, odpoveď. 2) Námietka strany na súdnom konaní. 3) V literatúre, divadle, kine - vyjadrenie charakteru, zvyčajne vyslovene v odpovedi na slová iného. 4) Vo výtvarnom umení je replika autorské opakovanie umeleckého diela, trochu odlišné od pôvodného diela.

encyklopedický slovník. 2009.