Biografický slovník

Rennenkampf Nikolai Karlova

Rennenkampf Nikolaj Karlov - je to ... Čo Rennenkampf Nikolai Karlovy?
Rennenkampf (Nikolai Karlovy) - právnik, sa narodil v roku 1832. Absolvoval kurz na Univerzite v St. Vladimír, o právnickej fakulte; obsadil predsedu encyklopédie práva na tej istej univerzite, prečítal aj históriu najdôležitejšej legislatívy, starovekej a novej. Od roku 1883 do roku 1890 bol rektorom univerzity. Zomrel v roku 1899. Jeho spisy: "História učenie publicistov o inšpekcii pravej vozidla počas vojny" (Kyjev, 1859 Diplomová práca), "Eseje o právnej encyklopédie" ( "University News", 1868, a to CTD; 2. pozmenený a doplnený ed .... , 1880), "Verejné prednášky o pravidlách nové mesto" (1871), "kurz právneho encyklopédie" (Kyjev, 1888, 2. vyd., 1898), "listy z židovskej a poľskej otázke" (1898) a mnoho článkov a recenzie vo všeobecnosti a špeciálne periodiká. Jeho syn, Vladimir, sa narodil v roku 1862, mimoriadny profesor verejného práva na univerzite Novorossiysk, v roku 1891 obhájil diplomovú prácu: "Ústavný a politické pohľady na začiatku Prince Bismarck" (Kyjev, 1890).

Biografický slovník. 2000.