Nápravou je ... Čo je to náprava?

Remedium (z latinského Remedium. - Tool), pod štandardnú hodnotu medzné odchýlky zlata obsiahnutého v mince meny kovu ( hmotnosť a vzorka) z jeho nominálnej hodnoty. * REMEDIUMREMEDIUM (lat Remedium -. Léčiva), keď sa zlatý štandard limitná hodnota odchýlky stanovené vo výmene mince kovu (s hmotnosťou a vzorky) z jej nominálnej hodnoty.

encyklopedický slovník. 2009.