Zvyšok je ... Čo je zostatok?

SEWA> S; .. W [. Greek Rhema - slovo, hovorí] lingua .. > Jeden z dvoch zložiek vyhlásenie, ktoré hovorí niečo nové o tom, čo je napísané v návrhu. Rematichesky, -s, -s. p. súčasť návrhu. * * * Remus (z gréčtiny . Rhema - slovo, hovorí, doslovne - za vyššie) (jadro) v teórii skutočnej rozdelení ponúka jeden z dvoch hlavných zložiek výpovede (téma viď.) - to, čo je uvedené, alebo je požiadaný, aby ponúknuť počiatočný bod správy - tému a vytvára predikát vnosť, kompletné vyjadrením myšlienky * REMAREMA (z gréckeho Rhema. - slovo povediac listy. - povedané) (jadro) v skutočnom rozdelení teória vety jeden z tých dvoch. ( zobraziť Current ponúka artikuláciu.) hlavné zložky výpovede (st Predmet ( zobraziť TEMA) ..) - niečo nové, ako je uvedené vo vete Collegiate Dictionary, 2009 .. <- 1 ->