Regolith - A ... Čo je regolith?

regola s; m. [z gréčtiny. rhēgos - prikrývky a lithos - kameň] Špeciálne. Povrchová voľná vrstva lunárnej pôdy. Nedosiahnutá vrstva regolitu. Zmes regolitových zŕn. * regolith (z gréckeho rhēgos -. Závoj a svieti ...) (mesačné pôdy) sa skladá z zlomkového materiálu prachu inequigranular, ktorý sa skladá z fragmentov mesačných hornín a minerálov, skla, lithified brecciation, meteoritov fragmentov. Vzniká ako dôsledok rozdrvenia, miešania a spekania lunárnych hornín s pádom meteoritov. Nasýtené inertnými plynmi. Regolith od zlomku do desiatok metrov. * * * REGOLITREGOLIT (z gréckeho rhegos -. Závoj a Lithos - kameň), mesačná pôda sa skladá z inequigranular zlomkového prachu a materiálu, fragmenty, z ktorých sú znázornené mesačné hornín a minerálov, sklo, lithified breccias ( pozri brekcie. ), fragmenty meteoritov ( pozri METEORITES). Vzniká ako dôsledok rozdrvenia, miešania a spekania lunárnych hornín s pádom meteoritov. Nasýtené inertnými plynmi ( pozri NOBLE GASES). Regolith od zlomku do desiatok metrov.

encyklopedický slovník. 2009.