Encyklopedický slovník

Požiarna odolnosť

Požiarna odolnosť je ... Čo je požiarna odolnosť?

ogneupornostsposobnost niektoré materiály (prevažne žiaruvzdorné) odolať bez toho aby sa roztavili, vysokým teplotám. Kvantitatívne žiaruvzdornosť charakterizovanú teplotou, pri ktorej štandardnej vzorka ( tzv kužeľ Zeiger - pyramída 30 mm) testovaného materiálu, opierajúci sa v dôsledku zmäkčenie, špička dotkne povrchu podstavca * protipožiarne. ORNOSTOGNEUPORNOST, schopnosť niektorých materiálov (najmä žiaruvzdorných) odolať bez toho aby sa roztavili, vysoká teplota kvantitatívne žiaruvzdornosť charakterizovaná teplotou, pri ktorej je štandardné (tzv kužeľ Zeiger - .. výška pyramídy 30 mm). Zo skúšaného materiálu, opierajúci sa v dôsledku zmäkčenie, sa bude dotýkať jeho hornej časti povrchu stánku