Encyklopedický slovník

Refraktometre

Refraktometre - to ... čo refraktometre?

refraktometrypribory meranie indexu lomu svetla. Existujú laboratórne refraktometre a výroba, ktoré sa tiež nazývajú refraktometrické senzory. * * * REFRACTOMETRY-refraktometer, prístroje na meranie indexu lomu svetla. Existujú laboratórne refraktometre a výroba, ktoré sa tiež nazývajú refraktometrické senzory.

encyklopedický slovník. 2009.