Zušľachťovanie - to je ... Čo je rafinácia?

RAFINÁCIA cm Rafinovaný * rafinácie (to Raffinieren, z francúzskeho raffiner -.... Purifying), konečné vyčistenie produktu z nečistôt v oceli , chemickom, potravinárskom a ďalších odvetviach * RAFINIROVANIERAFINIROVANIE. (to Raffinieren, z francúzskeho raffiner - .. na čistenie), konečné čistenie produktu z nečistôt v oceli, chemický, potravinársky a iný priemysel

Collegiate slovníka v roku 2009 ...

<- 1 ->